Referat og opdaterede vedtægter

nov 25, 2021 Nyheder

Referat for de netop afholdte generalforsamlinger

Referater for ordinære generalforsamling den 30. september, og den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 8. november, er nu tilgængelige på hjemmesiden.

Gå til referater

Opdaterede vedtægter

På den ekstraordinære generalforsamling den 8. november, blev de nye vedtægter endeligt vedtaget. Dette betyder, at følgende ændringer nu træder i kraft:

  • Antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres fra fem til fire.
  • Indkaldelsen til generalforsamlinger omdeles fortsat til foreningens medlemmer, men bilag til indkaldelsen kan publiceres på hjemmesiden.
  • Der fastsættes en fast dato 1. marts hvert år, hvor forslag fra medlemmer til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde. 

De opdaterede vedtægter er nu tilgængelige via hjemmesiden i sin endelige form.

Gå til vedtægter