Måned: marts 2022

Indkaldelse til generalforsamling

Den ordinære generalforsamling for 2022 afholdes mandag den 25. april kl. 19:30 på Balsmoseskolen. Bestyrelsen håber at se mange at foreningens medlemmer på generalforsamligen.

På generalforsamlingen vil der blive informeret om processen for udlodning. Derudover vil Smørum Kraftvarme – efter opfordring fra flere af foreningens medlemmer – komme og fortælle om mulighederne for fjernvarme i Smørum.

Du kan læse mere om Smørum Kraftvarme på www.smoerumkraftvarme.dk.

Nedenfor kan du finde en kopi af indkaldelsen, samt regnskab 2021 og budget 2022/2023.

Revideret dagsorden

Grundet tekniske problemer, er et forslag som er fremsendt rettidigt til optagelse på dagsordenen, ikke blevet medtaget på den omdelte indkaldelse, til foreningens ordinære generalforsamling.

Der er derfor omdelt en revideret dagsorden samt medlemsforslag til behandling på den ordinære generalforsamling. Den reviderede dagsorden samt forslag kan hentes nedenfor.