Revideret dagsorden til generalforsamling

apr 3, 2022 Nyheder

Grundet tekniske problemer, er et forslag som er fremsendt rettidigt til optagelse på dagsordenen, ikke blevet medtaget på den omdelte indkaldelse, til foreningens ordinære generalforsamling.

Der er derfor omdelt en revideret dagsorden samt medlemsforslag til behandling på den ordinære generalforsamling. Den reviderede dagsorden samt forslag kan hentes her.