Parkering

Bestyrelsen opfordrer beboere og besøgende til at udvise hensyn ved parkering i området. Nogle beboere har været generet af uhensigtsmæssige parkeringer, så vær derfor ekstra opmærksom når du og dine gæster parkerer. 

Overvej i forhold til parkering:

  • At parkeringen ikke generer ved ud- og indkørsel til andre ejendomme.
  • At parkeringen ikke forhindre en flydende afvikling af trafik.
  • At parkeringen ikke forhindre fodgængere i at orientere sig ordentligt når vejen skal krydes.
  • At parkeringen ikke blokerer fortorve, og f.eks. tvinger barnevogne ud på kørebanen.

I det omfang det er muligt, anbefales det at parkere på egen grund.

Parkeringsbekendtgørelsen for Egedal kommune kan downloades nedenfor.