Veje og fortorve

De fleste veje i foreningen er kommunale veje.

Anmeldelser af fejl eller skader på de kommunale veje veje, fortove og vejbelysning kan gøres gennem kommunens app “Tip Egedal” eller via deres hjemmeside.