Nyt om nabohjælpsskilte

okt 24, 2020 Nyheder

Som orienteret på generalforsamlingen, arbejder bestyrelsen fortsat med opsætning af nabohjælpsskilte.

Der er udarbejdet en oversigt med oplæg til placering af nabohjælpsskilte, som er indsendt til kommunen, og vi afventer i øjeblikket kommunens tilbagemelding, samt overslag på omkostningen til opsætning af skiltene (det er et krav fra kommunen, at de opsætter skiltene).

Du kan finde en oversigt over den foreslåede placering af nabohjælpsskilte nedenfor.