Kategori: Nyheder

Udbetaling af udlodning fra vandværk

Udbetalingen af udlodningen fra vandværket sker til de af foreningens medlemmer som er tilmeldt Betalingsservice, via Betalingsservice. Udbetalingen sker den 5. juli. Beløbet indsættes automatisk på den bankkonto hvor betaling til grundejerforeningen normalt sker.

Er du ikke tilmeldt Betalingsservice?

For medlemmer der ikke er tilmeldt Betalingsservice, skal udbetalingen ske via bankoverførsel. Disse medlemmer vil få særskilt besked via brev, som omdeles til det berørte medlemmer i deres respektive postkasser i weekenden den 20./21. august. Brevet vil indeholde nærmere vejledning til, hvordan beløbet kan udbetales.

Har du spørgsmål, kan du kontakte bestyrelsen her.

Har du interesse for fjernvarme?

På generalforsamlingen den 25. april fortalte Smørum Kraftvarme om deres planer for fjernvarme i grundejerforeningens område – du kan læse mere i referatet fra generalforsamlingen som du finder her.

Beboere som har interesse for fjernvarme, opfordres til at tilkendegive deres interesse via Smørum Kraftvarmes hjemmeside (klik ind under Vil du have fjernvarme? > Skriv dig op til fjernvarme). Interessetilkendegivelsen er ikke bindende, men hjælper med at planlægge udrulning af fjernvarme.

Vil du vide mere om fjernvarme, kan du finde information på Smørum Kraftvarmes hjemmeside. Her finder du også kontaktoplysninger, såfremt du skulle have yderligere spørgsmål.

Du finder Smørum Kraftvarmes hjemmeside på www.smoerumkraftvarme.dk.

Indkaldelse til generalforsamling

Den ordinære generalforsamling for 2022 afholdes mandag den 25. april kl. 19:30 på Balsmoseskolen. Bestyrelsen håber at se mange at foreningens medlemmer på generalforsamligen.

På generalforsamlingen vil der blive informeret om processen for udlodning. Derudover vil Smørum Kraftvarme – efter opfordring fra flere af foreningens medlemmer – komme og fortælle om mulighederne for fjernvarme i Smørum.

Du kan læse mere om Smørum Kraftvarme på www.smoerumkraftvarme.dk.

Nedenfor kan du finde en kopi af indkaldelsen, samt regnskab 2021 og budget 2022/2023.

Revideret dagsorden

Grundet tekniske problemer, er et forslag som er fremsendt rettidigt til optagelse på dagsordenen, ikke blevet medtaget på den omdelte indkaldelse, til foreningens ordinære generalforsamling.

Der er derfor omdelt en revideret dagsorden samt medlemsforslag til behandling på den ordinære generalforsamling. Den reviderede dagsorden samt forslag kan hentes nedenfor.