Kategori: Nyheder

Ordinær generalforsamling 2021

Årets ordinære generalforsamling afholdes mandag den 26. april klokken 20:00 på Balsmoseskolen, Torvet.

Der er i dag omdelt indkaldelse til alle husstande i foreningen. Omdelt indkaldelse samt vedlagte forslag kan også findes via linket nedenfor.

Bemærk, at de gældende regler omkring forsamlinger overholdes. Dette betyder, at generalforsamlingen vil blive aflyst på dagen, hvis antallet af fremmødte overstiger de gældende forsamlingsregler.

Eventuel aflysning forud for generalforsamlingen, annonceres via foreningens hjemmeside og nyhedsbrev.

Opsætning af nabohjælpsskilte

Opsætning af nabohjælpsskilte i og omkring foreningen er nu afsluttet. Du kan finde en oversigt over hvor de i alt 19 skilte er opsat nedenfor.

Tilmeld dig Nabohjælp

Bestyrelsen vil gerne opfordre beboerne i området, til at tilmelde sig nabohjælp. Dette kan virke præventivt og forhindre indbrud, og giver blandt andet mulighed for at dele informationer i nabolaget.

Tilmelding til Nabohjælp sker via den tilhørende app til iPhone og Android. Du kan læse mere omkring hvordan du tilmelder dig på https://nabohjaelp.botrygt.dk.

Aflysning af fastelavnsfest

På grund af de gældende restriktioner for at mindske smitten med COVID-19, bliver det desværre ikke muligt at afholde foreningens årlige fastelavnsfest i 2021. Bestyrelsen har derfor valgt at aflyse arrangementet.

Vi håber på at se mange flotte udklædte børn (og voksne), til fastelavn i 2022.

Nyt om nabohjælpsskilte

Som orienteret på generalforsamlingen, arbejder bestyrelsen fortsat med opsætning af nabohjælpsskilte.

Der er udarbejdet en oversigt med oplæg til placering af nabohjælpsskilte, som er indsendt til kommunen, og vi afventer i øjeblikket kommunens tilbagemelding, samt overslag på omkostningen til opsætning af skiltene (det er et krav fra kommunen, at de opsætter skiltene).

Du kan finde en oversigt over den foreslåede placering af nabohjælpsskilte nedenfor.

Konstituering

På bestyrelsesmøde den 20. oktober blev den nye bestyrelse konstitueret. Bestyrelsen er sammensat af følgende medlemmer.

  • Formand Tina Bowen
  • Næstformand Henrik Hansen
  • Kasserer Henrik Færch Fromholdt
  • Sekretær Senta Lambaa
  • Webadministrator Ask Gismondi Fosdal

Brev fra Smørum Kraftvarme

En del beboere har modtaget informationsbrev fra Smørum Kraftvarme, hvor beboerne bedes tilkendegive eventuel interesse for at blive tilsluttet fjernvarme til bestyrelsen. 

Bestyrelsen har på baggrund af henvendelsen kontaktet Smørum Kraftvarme omkring informationsbrevet, og vi er blevet informeret om at man afdækker mulighederne for at udvide fjernvarmeforsyningen på længere sigt, og derfor ønsker at indsamle tilkendegivelser for boliger der på længere sigt ønsker at blive tilsluttet fjernvarme. 

Eventuel tilslutning til fjernvarme er langsigtet (5-10 år), og afhænger af både regeringen og kommunens beslutninger, hvor strategien endnu ikke foreligger. 

Bestyrelsen kan tage imod tilkendegivelser fra beboere der ønsker at blive tilsluttet fjernvarme. Ønsker du at tilkendegive interesse, kan du anvende kontaktformularen på hjemmesiden. 

Ved spørgsmål i øvrigt til projektet eller Smørum Kraftvarme, henvises til Smørum Kraftvarme (https://www.smoerumkraftvarme.dk/). 

Du kan finde en kopi af det omdelte informationsbrev via linket herunder.

Ny hjemmeside

Velkommen til grundejerforeningens nye hjemmeside.

Hjemmesiden er opgraderet, for at følge nye tekniske standarder og gøre hjemmesiden fremtidssikret. De fleste informationer der fandtes på den gamle hjemmeside er flyttet og findes på den nye hjemmeside.

Har du spørgsmål eller mangler du informationer, kan du kontakte bestyrelsen via menupunktet “Kontakt“.