Kategori: Nyheder

Har du interesse for fjernvarme?

På generalforsamlingen den 25. april fortalte Smørum Kraftvarme om deres planer for fjernvarme i grundejerforeningens område – du kan læse mere i referatet fra generalforsamlingen som du finder her.

Beboere som har interesse for fjernvarme, opfordres til at tilkendegive deres interesse via Smørum Kraftvarmes hjemmeside (klik ind under Vil du have fjernvarme? > Skriv dig op til fjernvarme). Interessetilkendegivelsen er ikke bindende, men hjælper med at planlægge udrulning af fjernvarme.

Vil du vide mere om fjernvarme, kan du finde information på Smørum Kraftvarmes hjemmeside. Her finder du også kontaktoplysninger, såfremt du skulle have yderligere spørgsmål.

Du finder Smørum Kraftvarmes hjemmeside på www.smoerumkraftvarme.dk.

Indkaldelse til generalforsamling

Den ordinære generalforsamling for 2022 afholdes mandag den 25. april kl. 19:30 på Balsmoseskolen. Bestyrelsen håber at se mange at foreningens medlemmer på generalforsamligen.

På generalforsamlingen vil der blive informeret om processen for udlodning. Derudover vil Smørum Kraftvarme – efter opfordring fra flere af foreningens medlemmer – komme og fortælle om mulighederne for fjernvarme i Smørum.

Du kan læse mere om Smørum Kraftvarme på www.smoerumkraftvarme.dk.

Nedenfor kan du finde en kopi af indkaldelsen, samt regnskab 2021 og budget 2022/2023.

Revideret dagsorden

Grundet tekniske problemer, er et forslag som er fremsendt rettidigt til optagelse på dagsordenen, ikke blevet medtaget på den omdelte indkaldelse, til foreningens ordinære generalforsamling.

Der er derfor omdelt en revideret dagsorden samt medlemsforslag til behandling på den ordinære generalforsamling. Den reviderede dagsorden samt forslag kan hentes nedenfor.

Referat og opdaterede vedtægter

Referat for de netop afholdte generalforsamlinger

Referater for ordinære generalforsamling den 30. september, og den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 8. november, er nu tilgængelige på hjemmesiden.

Gå til referater

Opdaterede vedtægter

På den ekstraordinære generalforsamling den 8. november, blev de nye vedtægter endeligt vedtaget. Dette betyder, at følgende ændringer nu træder i kraft:

  • Antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres fra fem til fire.
  • Indkaldelsen til generalforsamlinger omdeles fortsat til foreningens medlemmer, men bilag til indkaldelsen kan publiceres på hjemmesiden.
  • Der fastsættes en fast dato 1. marts hvert år, hvor forslag fra medlemmer til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde. 

De opdaterede vedtægter er nu tilgængelige via hjemmesiden i sin endelige form.

Gå til vedtægter

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Der er i den forgangne uge omdelt indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling som afholdes mandag den 8. november 2021 klokken 19:30 på Balsmoseskolen, Torvet.

Indkaldelse samt forslag til endelig vedtagelse kan findes nedenfor.