Kategori: Nyheder

Hjertestarter i Smørumvang

Som nævnt på generalforsamlingen er Grundejerforeningen, efter ansøgning, blevet udvalgt som fadder til et af TrygFondens hjertestartere.

Grundejerforeningens hjertestarter opsættes på Rugvej 23, hvor Brian og Gitte har været villige til at stille gavlen på deres skur til rådighed.

Hjertestarteren sættes i drift den 22. maj 2024. Vi har som en del af donationen fået mulighed for det første år, at få 8 medlemmer af grundejerforeningen på 4 timers ERC Grundkursus (førstehjælp /hjertestarterkursus).

Kurset afvikles den 22. maj mellem kl. 09.00 – 14.00. Har du tid og lyst til at deltage så skriv til bestyrelsen via kontaktformularen på www.smorumvang.dk og oplys navn, telefonnummer, e-mail samt adresse i foreningen.

I tilfælde af flere tilmeldte udvælger vi 8 med udgangspunkt i afstand til hjertestarteren, de øvrige vil komme på venteliste til næste år.

Venlig hilsen

Grundejerforeningen Smørumvang

Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling

Den ordinære generalforsamling 2024 afholdes tirsdag den 23. april 2024 klokken 19:30 på Balsmoseskolen. Bestyrelsen håber at se mange at foreningens medlemmer på generalforsamligen.

Nedenfor kan du finde en kopi af indkaldelsen, forslag til behandling samt regnskab 2023 og budget 2024/2025.

Udbetaling af udlodning fra vandværk

Udbetalingen af udlodningen fra vandværket sker til de af foreningens medlemmer som er tilmeldt Betalingsservice, via Betalingsservice. Udbetalingen sker den 5. juli. Beløbet indsættes automatisk på den bankkonto hvor betaling til grundejerforeningen normalt sker.

Er du ikke tilmeldt Betalingsservice?

For medlemmer der ikke er tilmeldt Betalingsservice, skal udbetalingen ske via bankoverførsel. Disse medlemmer vil få særskilt besked via brev, som omdeles til det berørte medlemmer i deres respektive postkasser i weekenden den 20./21. august. Brevet vil indeholde nærmere vejledning til, hvordan beløbet kan udbetales.

Har du spørgsmål, kan du kontakte bestyrelsen her.

Har du interesse for fjernvarme?

På generalforsamlingen den 25. april fortalte Smørum Kraftvarme om deres planer for fjernvarme i grundejerforeningens område – du kan læse mere i referatet fra generalforsamlingen som du finder her.

Beboere som har interesse for fjernvarme, opfordres til at tilkendegive deres interesse via Smørum Kraftvarmes hjemmeside (klik ind under Vil du have fjernvarme? > Skriv dig op til fjernvarme). Interessetilkendegivelsen er ikke bindende, men hjælper med at planlægge udrulning af fjernvarme.

Vil du vide mere om fjernvarme, kan du finde information på Smørum Kraftvarmes hjemmeside. Her finder du også kontaktoplysninger, såfremt du skulle have yderligere spørgsmål.

Du finder Smørum Kraftvarmes hjemmeside på www.smoerumkraftvarme.dk.